Các doanh nghiệp và Kế hoạch hỗ trợ người lao động nước ngoài

Kế hoạch này là chương trình đáp ứng các yêu cầu tư vấn từ các doanh nghiệp tiếp nhận người lao động nước ngoài. 
Hãy thỏa mái liên hệ cho chúng tôi.

Hội viên hỗ trợKhóa họcĐối tượng chính
Miễn phí①Khóa học 「Tiếng Nhật dễ hiểu」
(※Dự kiến : 2 tiếng cho kiến thức cơ bản – 2 tiếng cho thực hành)
Nhân viên hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng, Người phụ trách thực tập sinh kỹ năng, Nhân viên hướng dẫn đời sống. Ngoài ra còn có những người phụ trách có liên quan trực tiếp đến nguồn nhân lực nước ngoài.
Miễn phí②Khóa học Lý giải các nền văn hóa khác nhau
(※Dự kiến : 2 tiếng)
Giảm nửa giá③Khóa học hỗ trợ dành cho người phụ trách tiếp nhận
(※Dự kiến : 2 lần)
Những người phụ trách hướng dẫn tiếng Nhật và hỗ trợ đời sống đến nhân lực nước ngoài.
Giảm nửa giá④Giáo dục tiếng Nhật cần thiết cho công việc
(※Dự kiến : 90 phút × 10 lần)
Thực tập sinh kỹ năng, Người lao động nước ngoài
(Chủ yếu là tiếng Nhật liên quan đến công việc)
※Những dự kiến được ghi ở trên là ví dụ. Tùy vào Các doanh nghiệp, thì số lần và thời gian cần thiết sẽ khác nhau.

Liên hệ

Phụ trách:Cô Ishii  
Số điện thoại :093-643-5931
E-mail:nihongokyouiku@kitaq-koryu.jp