Lớp học chữ Hiragana・Katakana

Học viết đọc chữ Hiragana và Katakana. Toàn bộ là 10 lần. 

Ngày giờNgày 7 tháng 9 năm 2023 ~ ngày 16 tháng 11 năm 2023 
Thứ năm hàng tuần  10:00~11:30
Địa điểmTrực tuyến(Sử dụng phần mềm zoom)
Phí tham gia Phí copy 1000 yên
Số lầnToàn bộ 10 lần
Số lượng ngườiKhoảng độ 10 người
Đối tượngNgười không viết đọc được chữ Hiragana và Katakana
Kỳ hạn đăng kýNgày 24 tháng 7 ~ ngày 31 tháng 8 năm 2023

Tiếng Nhật1

Lớp học hội thoại dành cho người hoàn toàn không thể nói được tiếng Nhật. Toàn bộ 10 lần.

Chúng tôi đang tuyển người muốn học tiếng Nhật.! 

Ngày giờNgày 8 tháng 9 năm 2023~ ngày 17 tháng 11 năm 2023 
Thứ Sáu hàng tuần 10:00~11:30
Địa điểmTrực tuyến(Sử dụng phần mềm zoom)
Phí tham giaPhí copy 1000 yên
Số lầnToàn bộ 10 lần
Số lượng ngườiKhoảng độ 10 người
Đối tượngNgười mới học tiếng Nhật
Người hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật
Kỳ hạn đăng kýNgày 24 tháng 7 ~ ngày 31 tháng 8 năm 2023

Đăng ký・Liên hệ

◆Người có nguyện vọng đăng ký, vui lòng đăng ký từ mẫu đăng ký Google dưới đây.
https://onl.la/NvXEq1M

◆Liên hệ
(Công ích)Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu
Số điện thoại:
093-643-5931(Tiếng Nhật)
080-6445-2606(Tiếng Anh・Tiếng Trung Quốc・Tiếng Hàn Quốc・Tiếng Việt Nam)