Giới thiệu về Hiệp hội

Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu thực hiện các hoạt động giao lưu quốc tế với Thành phố Kitakyushu và các vùng lân cận. 

Chúng tôi tiếp nhận con người của các nền văn hóa khác nhau, tạo ra các khu vực và con người nơi mà mọi người có thể sống thoải mái. Chúng tôi đang hoạt động để tạo ra một xã hội dễ sống cho cả người nước ngoài và kể cả người Nhật. 

Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Các mục tiêu phát triển bền vững là các mục tiêu phát triển chung trên toàn Thế giới do Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc đã quyết định vào tháng 9 năm 2015 đến năm 2030, trong tiếng Nhật gọi là [Các mục tiêu phát triển bền vững] .   

[Mục tiêu là để làm tình hình cuộc sống tốt hơn cuộc sống hiện tại mà không làm tổn hại đến môi trường và tài nguyên cho các thế hệ tương lai]. Tại Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu sẽ thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững như là thông qua hỗ trợ giao tiếp cho người nước ngoài và giáo dục tiếng Nhật, v.v.