Gia đình tình nguyện viên giao lưu

Có nhiều sinh viên quốc tế sống xung quanh thành phố Kitakyushu. Mỗi ngày bận rộn vừa học tập vừa đi làm thêm. Nhưng luôn mong ước「Muốn giao lưu với người Nhật nhiều hơn」「Muốn được mọi người biết về đất nước của mình」. Chúng tôi tổ chức「Buổi giao lưu với sinh viên quốc tế」nhằm tạo cơ hội giao lưu qua lại cho các sinh viên quốc tế và các gia đình Nhật Bản, những gia đình tình nguyện viên giao lưu vui vẻ làm thêm sự hiểu biết hay giao lưu sâu sắc với nhau hơn. (Gặp gỡ giao lưu văn hóa, tiệc giao lưu, v.v.)
Chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi có quyết định ngày tổ chức.
Đó là một thời gian thú vị để trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi đang chờ đợi sự đăng ký của nhiều gia đình.

Điều kiện đăng ký

  • Có thể tham gia gia đình từ 2 người trở lên.
  • Người đại diện phải là người lớn.
  • Là người đang sinh sống tại thành phố Kitakyushu và các vùng lân cận.
  • Các thành viên trong gia đình đều đồng ý đăng ký.

※Buổi giao lưu không nhằm mục đích học tập tiếng nước ngoài.

Thời hạn đăng ký

Lúc nào cũng tuyển mộ đăng ký.

Phương thức đăng ký

Người có nguyện vọng đăng ký gia đình tình nguyện viên giao lưu, xin vui lòng điền thông cần thiết vào các mục từ mẫu đăng kí dưới đây.