LỚP HỌC TIẾNG NHẬT CỦA KIA

Các lớp học tiếng Nhật trong thành phố Kitakyushu

Quầy tư vấn giáo dục tiếng Nhật trong khu vực địa phương

 • Giới thiệu các lớp học tiếng Nhật
  Chúng tôi giúp đỡ tìm các lớp học tiếng Nhật dựa theo nguyện vọng của các bạn, như 「Muốn nói chuyện thật nhiều với người Nhật」,「Muốn học thông qua sách giáo khoa」,…
 • Giải đáp các vướng mắc khi học tập tiếng Nhật
  Chúng tôi đáp ứng tư vấn về các vấn đề như 「Làm thế nào để học tiếng Nhật tốt ?」「Lo lắng về tiếng Nhật của các con」,…
 • Đáp ứng tư vấn phái cử Giáo sư
  Chúng tôi xây dựng những kế hoạch học tập dựa theo nguyện vọng của bạn, như「Muốn dạy tiếng Nhật cho nhân viên người nước ngoài」,「Muốn học 『Tiếng Nhật đơn giản』」,…

<Quầy tư vấn>
Kurosaki
Thời gian tiếp nhận:Thứ hai ~ thứ sáu 9:30~16:00(Ngoại trừ ngày lễ, cuối năm đầu năm )
Địa chỉ :Kitakyushushi Yahata Nishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Số điện thoại:093-643-5931

Kokura
Thời gian tiếp nhận :Thứ hai ~ thứ sáu 9:30~12:00、13:00~16:00(Ngoại trừ ngày lễ, cuối năm đầu năm)
Địa chỉ:Kitakyushushi Kokura Kitaku Otemachi 1-1 Văn phòng hành chính quận Kokura Kitaku 2F