Tập sách nhỏ của Trung tâm cung cấp thông tin cộng sinh đa văn hóa dành cho người nước ngoài

Tập từ vựng có thể dùng để trỏ tay tại quầy

~Chúng tôi đã dịch những từ ngữ thường dùng làm thành danh sách để sử dụng tại quầy như là trong Văn phòng hành chính, v.v và đã tạo ra tập từ vựng để có thể trao đổi giữa nhân viên và công dân nước ngoài bằng cách chỉ trỏ~

Bản đồ lớp học tiếng Nhật (Hiện tại năm 2020)

~Giới thiệu các lớp học tiếng Nhật của các tình nguyện viên trong thành phố Kitakyushu
※Thời gian / địa điểm / địa chỉ liên lạc có khả năng sẽ bị thay đổi~

Quyển sách nhỏ tóm tắt về Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài – Cộng sinh đa văn hóa