Tình nguyện viên phiên dịch hành chính

Bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi như đến Cơ quan hành chính, trường học, hoặc nhà của công dân nước ngoài, v.v và phiên dịch giúp cho các công dân nước ngoài đang gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật.

◆Hiện tại, chúng tôi đang tuyển tình nguyện viên thông dịch tiếng Việt Nam, tiếng Nepal, tiếng Tagalog, tiếng Thái Lan.

Điều kiện đăng ký 

  1. Những người trên 18 tuổi, đang sinh sống trong thành phố Kitakyushu và những vùng lân cận quanh thành phố Kitakyushu   
  2. Điều kiện trình độ ngôn ngữ

〈Những người nói tiếng nước ngoài như tiếng mẹ đẻ〉

Tiếng Anh / tiếng Trung Quốc / tiếng Hàn Quốc : Những người có năng lực tiếng Nhật với trình độ tương đương N1 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)
Các ngôn ngữ khác : Những người có năng lực tiếng Nhật với trình độ tương đương N3 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)

〈Những người nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ〉

Những người có năng lực tiếng ngoại ngữ ở trình độ tốt.

Nội dung hoạt động

Mọi thông tin chi tiết hãy xem ở đây⇒行政通訳

Thời gian hoạt động

Về nguyên tắc thời gian hoạt động là 1 lần trong vòng 3 tiếng.

Phí dành cho hoạt động

Chúng tôi sẽ trả 1 lần là 2500 yên, bao gồm cả phí đi lại.

Phương pháp đăng ký

Sau khi trao đổi với người phụ trách, sẽ quyết định đăng ký.
Người có nguyện vọng đăng ký, trước tiên hãy liên lạc qua điện thoại cho chúng tôi.
Số điện thoại:093-643-5931