Hội giao lưu dành cho công dân người nước ngoài

Xung quanh thành phố Kitakyushu, có nhiều người khác nhau đến từ các quốc gia, nền văn hóa và dân tộc khác nhau đang sinh sống. Chúng tôi tổ chức hội giao lưu với nhiều chủ đề khác nhau, để người nước ngoài đã có nền tảng văn hóa đa dạng có thể gặp gỡ và giao lưu vui vẻ với người Nhật 
Bạn có muốn học hỏi lẫn nhau thông qua đối thoại, vừa cảm nhận sự khác biệt về đất nước, văn hóa, phong tục, và cách suy nghĩ của nhau không?

※Chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi có quyết định ngày tổ chức và nội dung.