Hội giao lưu dành cho công dân người nước ngoài

Xung quanh thành phố Kitakyushu, có nhiều người khác nhau đến từ các quốc gia, nền văn hóa và dân tộc khác nhau đang sinh sống. Chúng tôi tổ chức hội giao lưu với nhiều chủ đề khác nhau, để người nước ngoài đã có nền tảng văn hóa đa dạng có thể gặp gỡ và giao lưu vui vẻ với người Nhật 
Bạn có muốn học hỏi lẫn nhau thông qua đối thoại, vừa cảm nhận sự khác biệt về đất nước, văn hóa, phong tục, và cách suy nghĩ của nhau không?

※Chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi có quyết định ngày tổ chức và nội dung.

Tình trạng tổ chức cho đến bây giờ

「Hội giao lưu giữ Du học sinh với người Nhật」lần 2 năm 2022

Chúng tôi đã tổ chức buổi giao lưu giữa Du học sinh với Các gia đình tình nguyện viên giao lưu.

Ngày tổ chức:Thứ bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022 14:00~15:30

Địa điểm tổ chức:Không gian giao lưu của Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu

Số người tham gia: 27 người(Du học sinh:9 người、Các gia đình tình nguyện viên giao lưu:18 người)

Nội dung:Giới thiệu bản, chơi Bingo, tìm kiếm gia đình, kim tự tháp cốc và vận chuyển hạt, trao đổi quà, v.v

「Hội giao lưu giữ Du học sinh với người Nhật」lần 1 năm 2022

Chúng tôi đã tổ chức buổi giao lưu giữa Du học sinh với Các gia đình tình nguyện viên giao lưu.

Ngày tổ chức:Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2022

Địa điểm tổ chức:Không gian giao lưu của Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu

Số người tham gia :29 người (Du học sinh 9 người, Gia đình tình nguyện viên giao lưu, người lớn 11 người và trẻ em 9 người)

Nội dung:Giới thiệu bản thân, chơi oẳn tù tì của các nước trên thế giới, ghi lời ước và trang trí cho lễ Thất tịch,v.v.

Hội giao lưu giữa Du học sinh với người Nhậtnăm 2021 

Chúng tôi đã tổ chức hội giao lưu để thúc đẩy tình hữu nghị giữa các Du học sinh với các gia đình bản xứ, cùng nhau gắn kết sâu sắc hơn.

  • Ngày tổ chức: Ngày 19 tháng 3 năm 2022
  • Địa điểm tổ chức: Không gian giao lưu của Hiệp hội
  • Số người tham gia:25 người
    (Du học sinh và gia đình là 16 người, Gia đình người Nhật và tình nguyện viên là 9 người)
  • Nội dung: Chia ra theo nhóm và giới thiệu bản thân, chơi trò chơi Juscha đối kháng theo nhóm, trao đổi danh thiếp, v.v…