Kính gửi

Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và luôn thành đạt đến Quý vị.

Nhân đây, tôi vui mừng thông báo cho quí vị được biết là tôi đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch của Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu sau khi Ngài Takagi Toshio thoái nhiệm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy sự chung sống đa văn hóa, dù chỉ là một nỗ lực nhỏ. Vì thế, tôi muốn xin sự hướng dẫn và động viên của các bạn, giống như bậc tiền bối của tôi.

Lời đầu tiên cho phép tôi lược bỏ phần chào hỏi trực tiếp bằng cách gửi lời chào qua văn bản.

Kính thư

            

Ngày 21 tháng 6 năm 2022
Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Chủ tịch Hiệp Hội Fukuhara Kimiko