Chúng tôi đã tập hợp các thông tin hữu ích cho đời sống để gửi đến các bạn du học sinh.

Hỗ trợ liên quan đến đời sống

Tư vấn miễn phí

Chuyên viên tư vấn tiếng nước ngoài sẽ hỗ trợ tư vấn những vướng mắc, hay những vấn đề khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Có 3 phương pháp tư vấn đó là gặp trực tiếp, điện thoại, email. Chúng tôi cũng cấp dịch vụ phái cử thông dịch viên, thông dịch trực tuyến và thông dịch qua điện thoại như cho các cơ quan hành chính và trường học dành cho những công dân nước ngoài gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật.

Sách hướng dẫn khi gặp khó khăn trong đời sống (Life in Kitakyushu)

Thành phố Kitakyushu đã xuất bản sách hướng dẫn tóm tắt các thông tin hữu ích khi gặp khó khăn trong đời sống.

※入手先 : 北九州国際交流協会、区役所の市民課

Thông tin phòng chống thảm họa

Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin phòng chống thảm họa tại các trang web như trang web của Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu khi xảy ra thiên tai như là động đất lớn, bão, hay mưa lớn, v.v.

Hơn nữa, thành phố Kitakyushu đã xuất bản sổ tay tóm tắt những điều cần thiết để các bạn du học sinh biết sẵn và chuẩn bị để không gặp thiên tai. Nhất định xin hãy đọc qua.

Sổ tay phòng tránh thiên tai dành cho người nước ngoài thành phố Kitakyushu. (Tiếng Việt)