Liên hệ

helpdesk@kitaq-koryu.jp

Vận hành : (Công ích) Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Trung tâm cung cấp thông tin dân cư nước ngoài

Chúng tôi đáp ứng tư vấn mọi vấn đề khó khăn khác nhau hoặc là cung cấp thông tin đời sống cho những đối tượng là công dân nước ngoài và những người có liên quan đến người nước ngoài tại khu vực, trường học hay nơi làm việc.
Đối với những vấn đề khó giải quyết, chúng tôi có nhân viên xã hội đa văn hóa tiếp tục hỗ trợ cho quí vị.
Trước tiên hãy thỏa mái liên hệ cho chúng tôi. 

Facebook Trung tâm cung cấp thông tin cộng sinh đa văn hóa dành cho người nước ngoài Thành phố Kitakyushu

Chúng tôi gửi những thông tin hữu ích về an toàn hay là cuộc sống của công dân nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ, như là các thông tin về thiên tai hoặc là các thông báo khác nhau từ Chính phủ.
Hãy xem Facebook của Trung tâm

Tư vấn

Ngoài tư vấn trực tiếp tại quầy ra, chúng tôi còn đáp ứng tư vấn mọi vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày bằng nhiều ngôn ngữ qua điện thoại hoặc email.
Chúng tôi cũng tổ chức các buổi tư vấn do các Chuyên gia như Chuyên gia về thủ tục hành chính, Luật sư (chỉ có ở Kurosaki).
Tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Thông tin đời sống

Cung cấp các thông tin cần thiết cho đời sống hàng ngày bằng nhiều ngôn ngữ.

Phiên dịch hành chính

Hỗ trợ truyền thông như tại Trường học hay Văn phòng hành chính quận.(※Miễn phí)

Phiên dịch y tế

Hỗ trợ thông dịch ý kiến của nhân viên y tế với công dân nước ngoài tại cơ quan y tế.(※Mất phí)

Thời gian tiếp nhận – Truy cập thông tin

KurosakiKokura
Thời gian tiếp nhậnThứ hai – thứ sáu (Ngoại trừ ngày lễ, nghỉ cuối năm và đầu năm)
9:30 – 16:00
Thứ hai – thứ sáu (Ngoại trừ ngày lễ, nghỉ cuối năm và đầu năm)
9:30 – 12:00/13:00 – 16:00
Số điện thoại080-6445-2606080-5278-8404
E-mailhelpdesk@kitaq-koryu.jp
Địa chỉKitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3
Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu trong Comcity 3F
Kitakyushushi Kokurakitaku Otemachi 1-1
Văn phòng hành chính quận Kokurakitaku 2F
Bản đồ

Đáp ứng ngôn ngữ

Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Nêpan, tiếng Thái Lan, tiếng Inđônêsia, tiếng Mã Lai, tiếng Mông Cổ, tiếng Khmer, tiếng Miến Điện, tiếng Hindi, tiếng Bengali, tiếng Sinhala, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Ukraina. 
(Các ngôn ngữ / nội dung được đáp ứng có thể thay đổi)
※Ngoài nhân viên tư vấn nước ngoài ra, chúng tôi còn đáp ứng dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại và thông dịch online qua Công ty phiên dịch.
Chỉ đáp ứng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt qua email.