Sách giáo khoa / Tập đường link

Chúng tôi giới thiệu tài liệu giảng dạy dành cho những người muốn học tiếng Nhật. 
Xin mời tự do sử dụng 

Những người bắt đầu học tiếng Nhật

Bảng chữ cái Hiragana / Katakana (Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu biên soạn)

「Học tiếng Nhật」(Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu biên soạn)

Người muốn học tiếng Nhật để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (Trang web)

「Tsunagaru hirogaru nihongo deno kurashi」
Trích từ : Sách quốc ngữ của Cục văn hóa  

「Irodori 」
Trích từ : Tổ chức giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) 

「Marugoto + Nihon no kotoba to bunka」
Trích từ : Trung tâm quốc tế Kansai tổ chức giao lưu quốc tế 

Để học tiếng Nhật thì có nhiều thể loại như là「Tiếng Nhật dễ hiểu / Yasashii nihongo」「Tiếng Nhật về công việc / Shigoto no nihongo」「Bằng tiếng Nhật dễ hiểu / Yasashii nihongo de『Nhật Bản tuần này / Konshu no nihon』」.
by NHK WORLD-JAPAN