Thông dịch y tế (Mất phí) 

Chúng tôi phái cử thông dịch viên y tế tới bệnh viện để hỗ trợ giao tiếp giữa Nhân viên y tế với công dân nước ngoài đang có bất an về tiếng Nhật của mình để có thể yên tâm khi thăm khám y tế. 

※Về việc phái cử thông dịch y tế cần phải có đơn thỉnh cầu từ các Cơ sở y tế. (Không tiếp nhận đơn thỉnh cầu từ từng Bệnh nhân.) 
※Phí sử dụng thông dịch từng Bệnh nhân phải tự chi trả, tùy thuộc vào Cơ sở y tế mà phí thông dịch có khác nhau. (Mọi chi tiết xin vui lòng hỏi Cơ sở y tế.)