Thứ
Day
Hai
Mon
Ba
Tue

Wed
Năm
Thu
Sáu
Fri
Bảy
Sat
Thời gian
Time
10:30

12:30
18:30

20:00
10:30

12:00
10:30

12:00
18:30

20:00
10:30

12:00
10:30

11:30
13:30

15:00
15:30

17:00
Tên lớp học
Name

Lớp tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu
Tiếng Nhật dành cho trung cao cấp Lớp 1Lớp tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầuLớp học tiếng Nhật dành cho Mama và PapaLớp tiếng Nhật dành cho trung cao cấp Lớp 2Lớp học tiếng Nhật dành cho Mama và PapaLớp tiếng Nhật dành cho trẻ emLớp tiếng Nhật dành cho trung cao cấp Lớp 1Lớp tiếng Nhật dành cho trung cao cấp Lớp 2
Đối tượngNgười mới bắt đầu học tiếng NhậtNgười muốn học ngữ pháp hoặc từ vựngNgười mới bắt đầu học tiếng NhậtNgười muốn học tiếng Nhật sử dụng trong đời sốngNgười muốn học ngữ pháp và từ vựngNgười muốn học tiếng Nhật sử dụng trong đời sốngTrẻ em trên 6 tuổiNgười muốn học ngữ pháp và từ vựngNgười muốn học ngữ pháp và từ vựng
Nội dung
Content
Học hội thoại cơ bản với số lượng ít người
Basic conversation
Viết đọc trung cấp
Intermediate reading&
writing
Học hội thoại cơ bản với số lượng ít người
Basic conversation
Học hội thoại sử dụng trong đời sống với số lượng ít ngườiViết đọc trung cấp
Intermediate reading&
writing
Học hội thoại sử dụng trong đời sống với số lượng ít ngườiLuyện tập tiếng Nhật
Làm bài tập tiếng Nhật
Viết đọc trung cấp
Intermediate reading&
writing
Viết đọc trung cấp
Intermediate reading&
writing
Địa điểm
Place
Online
(zoom)
Online
(zoom)
Online
(zoom)
Online
(zoom)
Online
(zoom)
Online
(zoom)
Online
(zoom)
Online
(zoom)
Online
(zoom)

Lớp học tiếng Nhật 1 . 2 dành cho trung và cao cấp

Lớp học tiếng Nhật dành cho Mama và Papa

Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em

Tiếng Nhật bắt đầu