Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh

Khóa học dành cho những người nước ngoài đang sinh sống xung quanh thành phố Kitakyushu họ sẽ trở thành giảng viên và nói chuyện bằng tiếng Anh về đất nước mẹ đẻ của mình. Đây là cơ hội có thể nghe về văn hóa hoặc về đời sống của nhiều nước khác nhau bằng tiếng Anh.

Chúng tôi nhận được nhiều người đăng ký hơn và được đánh giá cao trong mỗi lần tổ chức.
Hàng năm, chúng tôi sẽ tổ chức từ 5 đến 8 lần.

Chúng tôi giới thiệu Quần đảo Solomon vào ngày 1 tháng 10 năm 2022!☆

Lần này chúng tôi sẽ giới thiệu đất nước Indonesia.

Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh: [Đất nước Iran] đã vượt quá chỉ tiêu số lượng người đăng ký, cho phép chúng tôi ngừng tiếp nhận lượt đăng ký mới.

Ngày giờ: (Thứ Bảy) ngày 4 tháng 2 năm 2023 Từ 14 giờ ~ 15 giờ 30 phút
Giảng viên:Taheri Somaei
Hội trường:Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Số lượng:30 người ★Kết thúc tiếp nhận đăng ký★

Trình tự buổi học(Vào chiều thứ bảy)

5 phút – Giới thiệu giảng viên
55 phút – Bài thuyết trình của giảng viên
30 phút –  Đặt câu hỏi, v.v
Tổng cộng 90 phút

Phí tham gia

Bình thường :500 yên
Hội viên hỗ trợ:300 yên  

Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh: [Đất nước Iran] đã vượt quá chỉ tiêu số lượng người đăng ký, cho phép chúng tôi ngừng tiếp nhận lượt đăng ký mới.

Phương pháp đăng ký

Cần phải đăng ký trước.
Đăng ký qua trang web chính hoặc gọi điện thoại từ ngày bắt đầu đăng ký sự kiện.
※Khi đủ số lượng người sẽ kết thúc hạn đăng ký.
※Tùy vào tình hình, cũng sẽ có trường hợp tổ chức gặp mặt trực diện chuyển sang gặp mặt trực tuyến, xin hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi.

Các thành tích tổ chức cho đến thời điểm hiện tại

Năm 2022

Ngày 4 tháng 2 năm 2023:Iran
Giảng viên:Taheri Somaei
Số người tham gia: 23 người(Tổ chức trực diện)

Ngày 1 tháng 10 năm 2022: Quần đảo Solomon
Giảng Viên:Ruku Mie
Số lượng người tham gia:18 người (Tổ chức trực diện)

Ngày 4 tháng 6 năm 2022:Đài Loan
Giảng viên:Chung Chung Chung
Số người tham gia:19 người (Tổ chức trực diện)

Năm 2021

Ngày 5 tháng 2 năm 2022 : Beralus
Giảng viên :Chandly Kava Nataria
Số người tham gia :13 người (Tổ chức trực diện) 

Ngày 2 tháng 10 năm 2021 : Gaana
Giảng viên :Ofosu Josefu Anpedou
Số người tham gia :19 người (Tổ chức trực tuyến)

Ngày 21 tháng 8 năm 2021 :Pháp
Giảng viên :Hoko Simon
Số người tham gia :8 người (Tổ chức trực tuyến)

Ngày 3 tháng 7 năm 2021 :Marokko
Giảng viên :Faado Momuni
Số người tham gia :17 người (Tổ chức trực diện)

Ngày 15 tháng 5 năm 2021 : Malaysia
Giảng viên  : Sara Sabidi
Số người tham gia :11 người (Tổ chức trực tuyến)