Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh

Khóa học dành cho những người nước ngoài đang sinh sống xung quanh thành phố Kitakyushu họ sẽ trở thành giảng viên và nói chuyện bằng tiếng Anh về đất nước mẹ đẻ của mình. Đây là cơ hội có thể nghe về văn hóa hoặc về đời sống của nhiều nước khác nhau bằng tiếng Anh.

Chúng tôi nhận được nhiều người đăng ký hơn và được đánh giá cao trong mỗi lần tổ chức.
Hàng năm, chúng tôi sẽ tổ chức từ 5 đến 8 lần.

Chúng tôi giới thiệu Quần đảo Solomon vào ngày 1 tháng 10 năm 2022!☆

Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh:Quần đảo Solomon(Đã hết hạn đăng kí )

Giảng viên:Ruku Mie
Ngày giờ:Thứ bảy ngày 1 tháng 10  14 giờ ~ 15 giờ 30 phút
Số lượng:25 người (Theo thứ tự đăng kí trước) Cần phải đăng ký trước
Địa điểm:Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
※Cho phép chúng tôi kết thúc hạn đăng kí, vì số lượng người đăng kí tham gia đã đủ.  Mong quý vị hiểu và thông cảm cho chúng tôi.

Trình tự buổi học (Vào chiều ngày thứ 7)

5 phút – Giới thiệu Giảng viên 
55 phút – Bài thuyết trình của Giảng viên 
30 phút – Đặt câu hỏi
Tổng cộng 90 phút

Phí tham gia

Bình thường : 500 yên
Hội viên hỗ trợ : 300 yên

Phương pháp đăng ký

Cần phải đăng ký trước.
Đăng ký qua trang web chính hoặc gọi điện thoại từ ngày bắt đầu đăng ký sự kiện.
※Khi đủ số lượng người sẽ kết thúc hạn đăng ký.
※Tùy vào tình hình, cũng sẽ có trường hợp tổ chức gặp mặt trực diện chuyển sang gặp mặt trực tuyến, xin hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi.

Các thành tích tổ chức cho đến thời điểm hiện tại

Năm 2022

Ngày 4 tháng 6 năm 2022:Đài Loan
Giảng viên:Chung Chung Chung
Số người tham gia:19 người (Tổ chức trực diện)

Năm 2021

Ngày 5 tháng 2 năm 2022 : Beralus
Giảng viên :Chandly Kava Nataria
Số người tham gia :13 người (Tổ chức trực diện) 

Ngày 2 tháng 10 năm 2021 : Gaana
Giảng viên :Ofosu Josefu Anpedou
Số người tham gia :19 người (Tổ chức trực tuyến)

Ngày 21 tháng 8 năm 2021 :Pháp
Giảng viên :Hoko Simon
Số người tham gia :8 người (Tổ chức trực tuyến)

Ngày 3 tháng 7 năm 2021 :Marokko
Giảng viên :Faado Momuni
Số người tham gia :17 người (Tổ chức trực diện)

Ngày 15 tháng 5 năm 2021 : Malaysia
Giảng viên  : Sara Sabidi
Số người tham gia :11 người (Tổ chức trực tuyến)