Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh

Những người nước ngoài đang sinh sống xung quanh thành phố Kitakyushu sẽ trở thành giảng viên và sẽ giới thiệu về đất nước của mình bằng tiếng Anh. Đây là cơ hội có thể nghe về văn hóa hoặc về đời sống của nhiều nước khác nhau bằng tiếng Anh.
Chúng tôi nhận được nhiều lượt đăng ký hơn và được đánh giá cao trong mỗi lần tổ chức.
Hàng năm, chúng tôi sẽ tổ chức từ 5 đến 8 lần.      

Ngày giờ: (Thứ bảy) ngày 20 tháng 7 năm 2024  14 giờ ~ 15 giờ 30 phút
Giảng viên:Ms. Lara SILVERA
Hội trường:Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu
Số lượng người:30 người

Trình tự buổi học(Vào chiều ngày thứ bảy)

5 phút – Giới thiệu giảng viên
55 phút – Bài thuyết trình của Giảng viên
30 phút – Đặt câu hỏi, v.v
Tổng 90 phút

Phí tham gia

Bình thường :500 yên
Hội viên hỗ trợ:300 yên

Phương pháp đăng ký

Cần phải đăng ký trước.
Đăng ký qua trang web chính hoặc gọi điện thoại từ ngày bắt đầu đăng ký sự kiện.
※Khi đủ số lượng người sẽ kết thúc hạn đăng ký.
※Tùy vào tình hình, cũng sẽ có trường hợp tổ chức gặp mặt trực diện chuyển sang gặp mặt trực tuyến, xin hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi.

【Yêu cầu】

1)Vui lòng ghi rõ「quận」 của mình đang sinh sống(Ví dụ:Quận Yahatanishi、quận Kokurakita)

2)Vui lòng ghi rõ Bạn có phải là Thành viên hỗ trợ của Hiệp hội hay không trong mục ghi chú.

Các thành tích tổ chức cho đến thời điểm hiện tại

Năm 2024

Ngày 18 tháng 5 năm 2024:Hàn Quốc
Giảng viên:Ms. JungEun LEE
Số người tham gia:30 người (Tổ chức trực diện)

Năm 2023

Ngày 2 tháng 3 năm 2024:Cộng hòa Guatemala
Giảng viên:Mr. Octavio MOLINA
Số lượng người tham gia :31 người(Tổ chức trực diện)

Ngày 20 tháng 1 năm 2024:Việt Nam
Giảng viên:Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Số lượng người tham gia:27 người(Tổ chức trực diện)

Ngày 18 tháng 11 năm 2023:Đất nước Mỹ
Giảng viên:Mr. Rishab BHATNAGAR
Số người tham gia:29 người(Tổ chức trực diện)

Ngày 7 tháng 10 năm 2023: Mexico
Giảng viên:Mr. Raul Ariel DURAN JIMENEZ
Số người tham gia:31 người (Tổ chức trực diện)

Ngày 15 tháng 7 năm 2023:Hông Kông
Giảng viên:Aso Airisu
Số người tham gia:32 người(Tổ chức trực diện)

Năm 2022

Ngày 4 tháng 2 năm 2023:Iran
Giảng viên:Taheri Somaei
Số người tham gia: 23 người(Tổ chức trực diện)

Ngày 1 tháng 10 năm 2022: Quần đảo Solomon
Giảng Viên:Ruku Mie
Số lượng người tham gia:18 người (Tổ chức trực diện)

Ngày 4 tháng 6 năm 2022:Đài Loan
Giảng viên:Chung Chung Chung
Số người tham gia:19 người (Tổ chức trực diện)

Năm 2021

Ngày 5 tháng 2 năm 2022 : Beralus
Giảng viên :Chandly Kava Nataria
Số người tham gia :13 người (Tổ chức trực diện) 

Ngày 2 tháng 10 năm 2021 : Gaana
Giảng viên :Ofosu Josefu Anpedou
Số người tham gia :19 người (Tổ chức trực tuyến)

Ngày 21 tháng 8 năm 2021 :Pháp
Giảng viên :Hoko Simon
Số người tham gia :8 người (Tổ chức trực tuyến)

Ngày 3 tháng 7 năm 2021 :Marokko
Giảng viên :Faado Momuni
Số người tham gia :17 người (Tổ chức trực diện)

Ngày 15 tháng 5 năm 2021 : Malaysia
Giảng viên  : Sara Sabidi
Số người tham gia :11 người (Tổ chức trực tuyến)