Liên quan đến dịch Covid 19, quầy tư vấn qua điện thoại của thành phố Kitakyushu

Hướng dẫn quay số tư vấn dịch Covid 19 thành phố Kitakyushu

Đặt câu hỏi / Tư vấn dịch Covid 19

Tại thành phố Kitakyushu, Chúng tôi đã thiết lập đường dây quay số chuyên dụng để tư vấn liên quan về dịch Covid 19 và hướng dẫn đến từng quầy tư vấn theo từng nội dung. 
Các thao tác tuân theo giọng nói hướng dẫn trong điện thoại và hãy chọn quầy tư vấn theo từng nguyện vọng.  

Số điện thoại:0570-093-567 (Đáp ứng trong 24 giờ)

Dành cho những người bị khiếm thính FAX : 093-522-8775 

Trung tâm tư vấn / Thăm khám về dịch Covid (Trung tâm tư vấn cho Người về nước / Người tiếp xúc gần)

Tư vấn dành cho những người đang có biểu hiện thay đổi bất thường hoặc nghi ngờ bị nhiễm dịch Covid 19.  

Số điện thoại:093-522-8745 (Đáp ứng trong 24 giờ) 

Trung tâm gọi điện về vắc xin Covid 19 Thành phố Kitakyushu

 Tiếp nhận đặt lịch hẹn hoặc tư vấn tiêm chủng vắc xin

Số điện thoại:0120-489-199 (9:00 – 17:00) 
Đáp ứng ngôn ngữ : Tiếng Nhật / Tiếng Anh / Tiếng Trung / Tiếng Hàn 

※Những người gặp khó khăn trong việc tư vấn tại quầy về những điều ghi ở trên, xin hãy liên hệ ngay đến Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu để được giúp đỡ.