Tuyển dụng 「Tình nguyện viên giới thiệu văn hóa」

Chúng tôi đang tuyển tình nguyện viên người nước ngoài để hỗ trợ chúng tôi trong các sự kiện hướng đến công dân và sinh viên,v.v.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem ở đây.↓