Báo cáo hoạt động của “Tiệc Giáng sinh giao lưu quốc tế” đã được đăng tải.

Chúng tôi đã đăng tải thông tin về hoạt động của “Tiệc Giáng sinh Giao lưu Quốc tế” được tổ chức vào thứ bảy ngày 16 tháng 12.
Lần này, chúng tôi đã tổ chức với một phiên bản mở rộng của “Hội giao lưu với Du học sinh”!
Tất cả mọi người đã rất vui vẻ và sôi nổi trong sự kiện.
Chân thành cám ơn sự tham gia của tất cả các bạn.