Thông tin thảm họa

Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về thảm họa 

Về mức độ thảm họa

Tháng 5 năm 2021, các đường lối chỉ đạo liên quan đến thông tin sơ tán đã được sửa đổi. 
Cùng với đó, mức độ sơ tán và thông tin sơ tán cũng đã được thay đổi. 
Nhất định phải sơ tán khi có chỉ thị sơ tán. Lời khuyên sơ tán được bãi bỏ.  

※出典:内閣府ホームページ  https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/

Những điều bạn cần biết để chuẩn bị khi xảy ra thảm họa 

Khi thảm họa thiên tai xảy ra như là bão, mưa to, hay động đất, Bạn nên làm gì để bảo vệ chính bản thân mình và gia đình mình? Chúng tôi giới thiệu đến các bạn video được làm bằng tiếng Nhật đơn giản và đa ngôn ngữ (Tiếng Anh / tiếng Trung / tiếng Hàn / tiếng Việt Nam). 
Nhất định xin hãy xem qua. 

[Video thông tin đời sống đa ngôn ngữ] “Những điều bạn cần biết để chuẩn bị khi xảy ra thảm họa” 

Danh sách nơi lánh nạn(Thông tin của tháng 4 năm 2022)   

Hãy xem nơi lánh nạn của từng khu vực(ひなんじょ:にげるところ)

Hãy xác nhận loại hình thảm họa thích ứng và xác nhận trước nơi lánh nạn gần nhà của bạn. 
Đáp ứng ngôn ngữ : Tiếng Anh / tiếng Trung Quốc / tiếng Hàn Quốc 

Mojiku (PDF) ・Kokura Kitaku(PDF) ・Kokura Minamiku(PDF) ・Wakamatsuku(PDF)
Tobataku(PDF) ・Yahata Higashiku(PDF) ・Yahata Nishiku(PDF)  

Công cụ phòng chống thảm họa đa ngôn ngữ

Sổ tay hội thoại chỉ tay tại nơi lánh nạn ( Phát hành vào tháng 10 năm 2018 ) 

Sổ tay hội thoại chỉ tay có thể được sử dụng như công cụ giao tiếp khi một người gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật phải sinh sống tại nơi lánh nạn do thảm họa gây ra với quy mô lớn. Hãy sử dụng những hình ảnh minh họa và từ ngữ để có thể truyền trải một cách dễ hiểu những điều cần thiết cho nhau. 

Hợp tác : Hiệp hội giao lưu quốc tế Suzuka 

Địa điểm có thể nhận 
・Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu 

Sổ tay phòng chống thiên tai dành cho dân cư người nước ngoài

Ở Nhật Bản, thường có nhiều thiên tai xảy ra như động đất, bão, mưa lớn, v.v . Hãy đọc quyển sổ tay này trước để có thể bảo vệ tính mạng của bản thân, khi xảy ra thiên tai.! Có thể đọc được bằng các ngôn ngữ như Tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt Nam.  

Địa điểm có thể nhận 
・Phòng chính sách quốc tế và Cục điều phối kế hoạch thành phố Kitakyushu    
・Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu  
・Văn phòng hành chính các quận

Hãy thu thập thông tin thiên tai!

Giới thiệu đến các bạn phần mềm ứng dụng và trang web có thể thu thập thông tin

bằng nhiều ngôn ngữ, khi xảy ra thiên tai.

Địa điểm có thể nhận

・Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Trung tâm hỗ trợ thảm họa đa ngôn ngữ thành phố Kitakyushu

Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kitakyushu là gì? Đây là một trung tâm do Thành phố Kitakyushu và Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu hợp tác để hỗ trợ người nước ngoài vào những khi có thảm họa thiên tai xảy ra với quy mô lớn do động đất hay bão lụt.

Nội dung hoạt động  

  • Phát thông tin, dịch thuật các thông tin cần thiết khi xảy ra thảm họa.  
  • Đáp ứng các câu hỏi hay trao đổi từ người nước ngoài. (Những vấn để liên quan đến thảm họa)   
  • Phái cử thông dịch viên đến các địa điểm như là nơi lánh nạn, v.v. 

Tóm lược về Trung tâm  

Được thực hiện dựa trên「Hiệp định hỗ trợ người nước ngoài trong trường hợp xảy ra thảm họa với quy mô lớn」(ký kết vào ngày 20 tháng 6 năm 2018)do Thành phố Kitakyushu và (Công ích) Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu ký kết. 
Cơ quan điều hành : Thành phố Kitakyushu, Pháp nhân công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu 
Trụ sở:Trong văn phòng Pháp nhân công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu  
    (Kitakyushushi Yahata Nishiku Kurosaki 3 – 15 – 3 Comcity 3F)