Thông dịch hành chính (Miễn phí) 

Đối với những công dân nước ngoài gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật, ngoài việc phái cử thông dịch viên đến các Cơ quan hành chính hay Trường học công lập ở Thành phố Kitakyushu ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ thông dịch qua điện thoại. 
Mọi chi tiết xin liên hệ đến phụ trách phái cử thông dịch 093-643-5931 

Những nội dung sau đây không được đáp ứng

  • Yêu cầu phái cử thông dịch có chuyên môn như là trợ giảng hay thông dịch về tư pháp, v.v  
  • Thông dịch sự kiện như (tham quan, khảo sát, tiệc chiêu đãi, v.v.) 
  • Thông dịch với mục đích kinh doanh
  • Thông dịch về những vấn đề trong nội bộ gia đình hay chuyện riêng tư giữa bạn bè 
  • Dịch thuật 
  • Thay thế viết hộ hay dạy tiếng nước ngoài