Lời chào hỏi của Tân Chủ tịch

Tại buổi họp Ban quản trị và Hội đồng quản trị diễn ra vào ngày 21 tháng 6, Chủ tịch đại diện đã được thay đổi. Tại Hiệp hội, Tân chủ tịch Fukuhara Kimiko và tất cả các nhân viên với một tinh thần mới sẽ tiếp tục thúc đẩy 「Tạo ra khu vực cộng sinh đa văn hóa」hơn trước đây. Chính vì thế, từ này về sau chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ và nỗ lực một lòng một dạ của các bạn.

Tân chủ tịch   Fukuhara Kimiko

Cựu chủ tịch  Takagi Toshio

※Cựu chủ tịch Takagi Toshio được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự.