Liên quan đến dịch Covid 19, quầy tư vấn qua điện thoại của thành phố Kitakyushu

Trung tâm tư vấn / Thăm khám về dịch Covid (Trung tâm tư vấn cho Người về nước / Người tiếp xúc gần với Covid 19)

Tiếp nhận tư vấn dành cho những người có thể trạng thay đổi bất thường hoặc nghi ngờ bản thân bị nhiễm dịch Covid 19.  

Số điện thoại:050-3665-8105 (Đáp ứng trong 24 giờ) 

Dành cho những người bị khiếm thính FAX : 093-522-8775

Trung tâm gọi điện về vắc xin Covid 19 Thành phố Kitakyushu

Tiếp nhận đặt lịch hẹn hoặc tư vấn tiêm chủng vắc xin

Số điện thoại:0120-489-199(9:00 – 17:00) 

Mọi thông tin chi tiết xim xem ở đây.

新型コロナウイルスに関する電話相談窓口 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)