Đã đổi mới trang Web chính

Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu đã đổi mới trang Web chính vào ngày 1 tháng 4 năm 2022.
Chúng tôi tiếp tục phát thông tin đến mọi người, hướng đến một trang web dễ nhìn, dễ hiểu, dễ sử dụng cho tất cả mọi người. Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các bạn.