Chúng tôi đã tổ chức một buổi thuyết trình giới thiệu văn hóa của Việt Nam và Nepal !

Vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, Chúng tôi đã tổ chức một buổi giới thiệu văn hóa do hai giảng viên đến từ Nepal và Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Kitakyushu thuyết trình.