Cảnh báo J-Alert

Tin tức cảnh báo J-Alert có thể phát trên tivi. J-Alert là hệ thống truyền tải tức thời các thông tin khẩn cấp như , động đất, sóng thần, tấn công vũ trang,v.v từ chính phủ thông qua vệ tinh nhân tạo.

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo qua trang web cổng thông tin dưới đây. Văn phòng Nội các Trang web Cổng thông tin Bảo vệ Công dân Giới thiệu về các hành động khi tên lửa rơi xuống↓

https://www.kokuminhogo.go.jp/kokuminaction/index.html

Văn phòng Nội các Trang web Cổng thông tin bảo vệ Công dân Đa ngôn ngữ↓

https://www.kokuminhogo.go.jp/en/pc-index_e.html