Cách sử dụng an toàn và đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe đạp

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, tất cả người sử dụng xe đạp phải có nghĩa vụ nỗ lực đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe đạp.

Mọi thông tin chi tiết, xin hãy xem ở trang Thông tin đời sống.