Báo cáo hoạt động 「Lễ hội giao lưu quốc tế KIA năm 2023」

Chúng tôi đã đăng tải báo cáo hoạt động 「Lễ hội giao lưu quốc tế KIA năm 2023」đã được tổ chức vào thứ bảy ngày 14 tháng 10 và chủ nhật ngày 15 tháng 10 trong trang các sự kiện khác.
Cám ơn các bạn đã đến tham gia lễ hội.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem ở dưới đây.