Lớp học tiếng Nhật bắt đầu đã được khai mở.

Lớp học tiếng Nhật dành cho những người chưa từng học và những người không hiểu tiếng Nhật.

Học theo hình thức online.

  • Ngày giờ:Thứ ba hàng tuần  10:30~12:00( 90 phút )
  • Địa điểm :Tại nhà (Online)

Mọi chi tiết và đăng ký xin hãy xem ở trang 「Tiếng Nhật bắt đầu」.

https://www.kitaq-koryu.jp/japanese/classroom/kia/kia06/