Tuyển mộ người tham gia 「Cùng nhau nói chuyện」vào thứ bảy ngày 4 tháng 3

Là nơi tập trung công dân người Nhật và công dân người Ngoại quốc có thể giao lưu với nhau bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.

★Cần đăng ký trước★

◆Đối tượng:Người trên từ 12 tuổi trở lên
◆Phí tham gia:Miễn phí (Cần đăng kí trước)
◆Ngày giờ: (Thứ bảy) ngày 4 tháng 2 14:30 ~ 16:00
◆Địa điểm:Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu