「Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh:Đất nước Mỹ」 Ngày bắt đầu mở đăng ký là ngày 17 tháng 10(thứ ba)~

Loạt bài「Nói về đất nước của mình bằng tiếng Anh」 đang được mọi người đánh giá cao, số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu qua mỗi lần tổ chức.

Đất nước lần này chúng tôi giới thiệu đến các bạn là đất nước 「Mỹ」đầy cuốn hút.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem ở dưới đây.↓