Tuyển người tham gia「Buổi thuyết trình nói chuyện tiếng Nhật lần thứ 14」

Các bạn đang học tiếng Nhật ở thành phố Kitakyushu ơi!

Các bạn có muốn thử phát biểu cảm tưởng của mình trước mọi người không?

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng xem ở đây