Tuyển người tham gia「Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật dành cho du học sinh」

Đây là một Cuộc thi phát biểu bằng tiếng Nhật dành cho các du học sinh sống trong Thành phố Kitakyushu, nơi bạn có thể nói nên cảm nhận và suy nghĩ của mình thông qua những trải nghiệm khác nhau tại Nhật Bản.
Bạn có muốn đăng ký tham gia Cuộc thi này để nói nên cảm nghĩ của mình bằng tiếng Nhật không?

Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng bấm vào đây để xem thông tin.