「Buổi huấn luyện phòng chống thiên tai」dành cho người dân nước ngoài đã được tổ chức

Ngày giờ:(Thứ sáu) Ngày 11 tháng 8 năm 2023  13:00 ~ 14:30

Địa điểm:Trung tâm giao lưu văn hóa đạo Hồi Kitakyushu(Wakamatsuku higashi futajima 2-17-3)

Giảng viên:Văn phòng Quản lý Khủng hoảng, Phòng Quản lý Khủng hoảng, Trưởng phòng Phòng chống Thiên tai Khu vực, Giảng viên Sakamoto Masaaki

Nội dung: Chuẩn bị khi có thiên tai (Đặc biệt là bão) ※Kèm phiên dịch tiếng Anh

Người tham gia:35 người