Tuyển người tham gia nói chuyện đa ngôn ngữ lần ①!【Hạn đăng ký tới ngày 12/7】

Chúng tôi sẽ đọc các tác phẩm truyện tranh nổi tiếng trên thế giới bằng nhiều ngôn ngữ.

Ngôn ngữ đọc lần này là tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp.

Trong buổi nói truyện, không những thưởng thức nội dung câu chuyện mà còn cả âm thanh và nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể vừa nghe vừa giao lưu với các đọc giả thiện nguyện.

Tìm hiểu thông tin chi tiết ↓