Ngày 23 tháng 7 sẽ tổ chức「Cùng nhau nói chuyện!」Thời gian đăng ký từ ngày 5 tháng 7~

Lets talk là hội giao lưu giữa công dân người Nhật và công dân người ngoại quốc, mọi người vừa chơi trò chơi, trò chuyện, là thời gian giao lưu vui vẻ.

Mọi thông tin chi tiết xin hãy xem ở trang 「Cùng nhau nói chuyện!☆」nhé.