【Ngày bắt đầu đăng ký:ngày 10 tháng 7 ~】Sự kiện「Cùng nhau nói chuyện!」

Đây là hội giao lưu cùng nhau trải qua thời gian vui vẻ, vừa trò chuyện, chơi trò chơi với công dân người Nhật với công dân người ngoại quốc.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem ở dưới đây ↓