「Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh : Mêxico」Tiếp nhận đăng ký từ ngày 5 tháng 9(thứ ba)~

Tuyển tập chương trình “Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh” được đánh giá cao đến mức số lượng đơn đăng ký vượt quá chỉ tiêu qua mỗi lần tổ chức.

Quốc gia tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu là 「Mexico」, một nơi đầy quyến rũ.

Mọi thông tin chi tiết xin xem ở đây↓