「Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh:Hàn Quốc」Bắt đầu đăng ký từ ngày 18 tháng 4 ~

Tuyển tập 「Nói về đất nước của mình bằng tiếng Anh」 đang được mọi người đánh giá cao, số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu qua mỗi lần tổ chức.

Đất nước lần này chúng tôi giới thiệu đến các bạn là đất nước 「Hàn Quốc」đầy cuốn hút.