(Kết thúc lượt đăng ký)「Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh:Cộng hòa Guatemala 」

Tuyển tập「Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh」 luôn được đánh giá cao, số lượng người đăng ký tham gia qua mỗi lần đều vượt chỉ tiêu.

Lần này chúng tôi giới thiệu đến các bạn đất nước「Cộng hòa Guatemala」đầy cuốn hút.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem ở dưới đây↓