"Tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm thông tin Y tế Quốc tế AMDA tiếp nhận tư vấn đa ngôn ngữ về bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới"

April 13, 2020 1:57 PM Posted in Thông tin

Trung tâm hỗ trợ tư vấn đa ngôn ngữ về dịch Corona.

https://www.amdamedicalcenter.com/

Thời gian: Từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5.

Số điện thoại: 03-6233-9266

Tư vấn hỗ trợ bằng tiếng Việt:

Trong thời gian: tháng 4 ngày 22 và tháng 5 ngày 13: từ 10:00 đến 17:00 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)