Thông báo

April 7, 2020 10:08 AM Posted in Thông tin

Gửi tới toàn thể quí vị có nguyện vọng phái cử thông dịch hành chính

Do ảnh hưởng của Vi rút Corona chủng mới, chúng tôi ngưng phái cử thông dịch hành chính.

Về thời điểm bắt đầu lại việc phái cử thông dịch, chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi quyết định.

※Nếu quý vị có yêu cầu, chúng tôi có thể đáp ứng thông dịch bằng điện thoại qua sự hỗ trợ của các tư vấn

viên tiếng nước ngoài tại Hiệp Hội nhưng chỉ có tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc.   

Vui lòng gửi【ĐƠN YÊU CẦU PHÁI CỬ THÔNG DỊCH HÀNH CHÍNH 】và đăng ký trước sự việc.

Mong quý vị lưu ý các thông tin từ Hiệp Hội. 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)