Thông báo tạm dừng phái cử phiên dịch (phiên dịch hành chính, phiên dịch y tế)

May 14, 2021 11:43 AM Posted in Thông tin

 

 

Từ ngày 12 tháng 5, tỉnh Fukuoka là đối tượng được thêm vào khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp

để phòng tránh lan rộng dịch cúm chủng mới Corona, vào thời gian này, chúng tôi tạm ngừng

phái cử phiên dịch viên tới các cơ quan y tế.

Hơn nữa, mặt dù liên quan đến nhờ vả phiên dịch hành chính, trong khả năng có thể tránh đến

địa điểm phái cử của phiên dịch viên, chúng tôi vẫn đang đáp ứng phiên dịch từ xa qua điện thoại.

Liên quan đến thời gian bắt đầu phái cử lại, chúng tôi sẽ thông báo ở trang chủ đặc biệt.

Xin vui lòng hiểu và cám ơn.

【 Mọi thắc mắc:093-643-5931 Phụ trách:Cô Shibata, Cô Nakayama 】


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)