Chuyển đổi từ biện pháp khẩn cấp sang biện pháp trọng điểm về phòng chống dịch lây lan

June 22, 2021 9:40 AM Posted in Thông tin
 
 

 

Tại tỉnh Fukuoka, đã quyết định đưa tỉnh chúng ra khỏi danh sách khu vực

cần thực hiện biện pháp khẩn cấp từ ngày 20 tháng 6.

Mọi thông tin chi tiết, xin hãy xem thông báo của tỉnh Fukuoka theo

đường link bên dưới.

Chuyển đổi từ biện pháp khẩn cấp sang biện pháp trọng điểm về phòng chống dịch lây lan.pdf

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)