Về khoản tiền trợ cấp cho học sinh và sinh viên thành phố Kitakyushu

April 20, 2021 9:32 AM Posted in Thông tin

 

Thành phố Kitakyushu, hiện nay đang có chế độ tiền trợ cấp độc lập dành cho học sinh/ sinh viên, do cuộc sống

đang khó khăn vì dịch cúm Corona chủng mới. Đối tượng là học sinh/ sinh viên đang sinh sống trong thành phố

Kitakyushu và đang theo học ở các trường ngoài thành phố Kitakyushu .

Thời hạn tiếp nhận đơn: Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2021

Khoản tiền trợ cấp: 1 người  50.000  yên (giới hạn 1 lần)

Để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký, điều kiện đăng ký, v.v, được đăng trên URL, sau đây là trang Web của Thành

phố Kitakyushu. (chỉ có tiếng Nhật)

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kikaku/20301133.html


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)