Cùng nhau học bằng tiếng Anh! 2020 Learning with English !

December 4, 2019 11:49 AM Posted in Sự kiện

 

DSCN4251.JPG IMG_9731.JPGIMG_9737.JPG IMG_9783.JPG

Đây là một cơ hội để vui vẻ giao tiếp với các giáo viên tiếng Anh người nước ngoài (ALT) bằng các trò chơi và những câu đố đầy thử thách.

■Ngày giờ tổ chức: Thứ hai ngày 6 tháng 1 từ 14:00 -16:00 

 

■Địa điểm: Không gian giao lưu của Hiệp Hội giao lưu quốc tế Kitakyushu(Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 Com City 3F)

 

■Đối tượng:  Học sing cấp Ⅱ

■Lệ phí tham gia : Miễn phí ※Cần phải đăng ký trước(Bắt đầu đăng ký từ ngày 18/12/2019 lấy theo thứ tự người đăng ký ) 

■Sức chứa: 20 người ※Chúng tôi sẽ ngưng ngay sau khi nhận đủ số lượng người.

 

■Liên lạc và cách đăng ký

Trường hợp quí vị đăng ký, cho chúng tôi biết thông tin từ 1)-5) sau đây:

1)Tên sự kiện ※Nếu quí vị đăng ký bằng e-mail xin hãy nhập cả tên sự kiện vào tiêu đề.

2)Tên (Điền chữ Furigana) 3)Sinh sống ở Quận 4)Số điện thọai 5)Tại sao biết được Sự kiện này.

(Công ích)Hiệp hội Giao Lưu Quốc tế Kitakyushu 〈 Phụ trách: Imayoshi, Sri Ram 〉

TEL:093-643-6464Email: cir@kitaq-koryu.jp

 

英語で学ぼうbitly.png

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)