☆Tổ chức qua online☆ Tôi yêu Kitakyushu của chúng tôi!

May 21, 2021 9:09 AM Posted in Sự kiện

 

 

われらの北九州HP.png

 

Giới thiệu đến các bạn là công dân nước ngoài đang sống ở Kitakyushu những điều hấp dẫn

của thành phố Kitakyushu. 

Có thảo luận nhóm ❢ Có thời gian đặt câu hỏi ❢

■ Ngày giờ : ngày 19 tháng 6 năm 2021 (thứ 7) 14:00 ~ 16:00  ※Cần đăng ký trước

■ Địa điểm : Online Zoom

Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu ( Yahata nishiku Kurosaki3-15-3 Comcity tầng 3 )

■ Giáo viên :

♡ Cô Nataria Shadori Kabua (Belarus)

♡ Cô Kan Jisu ( Hàn Quốc )

♡ Thầy Sriramu Rajaramu (Singapo)

Đăng ký từ ngày 19 tháng 5 ~

■ Đối tượng : Người có yêu thích văn hóa nước ngoài và chung sống đa văn hóa

■ Phí tham gia: Miễn phí ( Cần đăng ký trước )

■ Lượng người:Tổ chức qua Zoom ※Ưu tiên những người đăng ký trước 

☆Tình trạng khẩn cấp được kéo dài nên chúng tôi ngừng tiếp nhận tham gia trực tiếp,

thay vào đó sẽ chuyển sang toàn bộ tham gia qua online. 

※Xin hiểu rằng Hiệp hội không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến cài đặt và triển khai zoom.

■ Đăng ký・Tư vấn

Hãy đăng ký qua email, đến trực tiếp hoặc gọi điện thoại đến Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu.

Trong khi đăng ký hãy điền từ 1 đến 5 mục dưới đây.

 (1)Tên sự kiện ※Người đăng ký qua email thì hãy điền vào mục đề tài là tên sự kiện.

 (2)Họ và tên ( phiên âm tiếng Nhật ) (3)Khu vực đang sinh sống

 (4)Số điện thoại                                    (5) Địa chỉ Email 

 (Công ích)Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu 〈Phụ trách :Anh Sri Ramu・Cô Imayoshi 〉

 TEL:093-643-6464 Email:cir@kitaq-koryu.jp


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)