Đang tuyển người tham gia 「Cuộc thi nói chuyện bằng Tiếng Nhật」

November 26, 2021 2:40 PM Posted in Sự kiện

 

 

★ Lần thứ 12 Tuyển Người Tham Gia Cuộc Thi Nói Chuyện Bằng Tiếng Nhật ★

 

             第10回おしゃべり発表会集合写真.JPGのサムネイル画像  第9回おしゃべりピン2.JPG  第10回おしゃべりピン.JPGのサムネイル画像  

Các bạn đang học Tiếng Nhật ơi !
Các bạn có muốn thử “Nói chuyện” trước mọi người

ở Kitakyushu không ?

Vào lúc13:00~16:30 Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022(Dự định)

Tại Kodomo no kan Kodomo horu

Yahata nishiku kurosaki 3-15-3 COMCITY 7F
 
               Chủ đề: Chủ đề gì cũng OK!
               Thời gian phát biểu:Trong 4 phút
                Người có thể tham gia phát biểu:Những người nước ngoài đang sống tại                                                                                       Kitakyushu, 
và những vùng lân cận
               *Số lượng người có thể phát biểu là đến 25 người.
 
                Những việc cần làm cho đến khi phát biểu
              ⒈ Đăng kí
                    (
Giấy đăng kí phát biểu .pdf gửi bằng đường bưu điện, nộp trực tiếp,
                    gửi qua Fax, hay đăng kí qua mã QR→)おしゃべり発表会申込QR.png
  ⒉ Gửi ảnh dùng cho chương trình (nữa người trên) bằng email.
  *Xin vui lòng đăng kí và gửi ảnh đến ngày 18 tháng 12.
  ⒊ Hạn nộp bài đến ngày 15 tháng 1.
 
    
      <Khi gửi giấy đăng kí qua đường bưu điện, nộp trực tiếp, gửi qua Fax>
      Địa chỉ:〒806-0021 Yahata nishiku kurosaki 3-15-3 COMCITY 3F
      Tel:093-543-5931 Fax:093-643-6466
     Mail:m.suenobu@kitaq-koryu.jp

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)