Lớp học tiếng Nhật dành cho Mama và Papa đang chiêu sinh

February 7, 2018 11:11 AM Posted in Tuyển dụng

 

Bắt đầu từ tháng 1 lớp học Kokura và lớp học Kurosaki có khóa học mới. Học chữ Hán và học trình độ tiếng Nhật JLPT N4.

Chúng tôi khai giảng khi có 3 học sinh trở lên tham gia.

【Lớp học Kokura】( Học 10 buổi ) 

■Ngày giờ:Từ ngày12 tháng 1~ ngày 16 tháng 3. Dạy vào thứ sáu hàng tuần từ 13:00~14:30.
■Địa điểm :Kosodate Fureai Koryu Pulaza (Kokurakitaku Asano 3-8-1 AIM 3F) 
■Lệ phí học :3000 yên + tiền sách.
■Phí giữ trẻ:1lần 500 yên.

【Lớp học Kurosaki】( Học 10 buổi ) 

■Ngày giờ:Từ ngày11 tháng 1 ~ ngày 22 tháng 3.  Dạy vào thứ năm hàng tuần từ 13:00~14:30. 

■Địa điểm:Kodomo no Kan( Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 7F ) 

■Lệ phí học:3000 yên +  tiền sách.

■Phí giữ trẻ1lần 500 yên.

■Đăng ký và liên lạc tới:( Công ích ) Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu〈 Phụ trách:Hayashida 〉 
TEL:093-643-5931  
TEL:093-643-6060(Tiếng Anh・Tiếng Trung Quốc・Tiếng Hàn Quốc・Tiếng Việt Nam )  
Email:m.hayashida@kitaq-koryu.jp 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)