Phái cử thông dịch

 

Phái cử thông dịch

アンカー▲ぺージトップへ

Phái cử thông dịch hành chính

Dành cho cư dân người nước ngoài gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Nhật, sẽ thông dịch cho quí vị tại quầy tiếp nhận

ở Văn phòng hành chính quận hay tại Trường học, v.v.

Những nơi có thể phái cử

Thông dịch tại các trường Tiểu học, trường Trung học phổ thông cơ sở trực thuộc thành phố Kitakyushu, Văn phòng hành chính quận,

Văn phòng hành chính thành phố(Trung tâm phúc lợi y tế), những Cơ sở phúc lợi chủ yếu do thành phố Kitakyushu thiết lập,

trường mẫu giáo, nhà trẻ, v.v.

Nội dung có thể thông dịch

Các thủ tục về hành chính/ tư vấn, phỏng vấn cá nhân ở trường học, thầy cô giáo tới thăm nhà học sinh, thủ tục vào các cơ sở

phúc lợi, kiểm tra thăm khám sức khỏe thông thường cho mẹ và bé(Y tá cộng đồng tới nhà thăm), v.v. 

※Những nội dung sau đây không được bao gồm:

1. Thông dịch yêu cầu có tính chuyên môn như là hỗ trợ giảng dạy, tư vấn pháp luật, v.v.

2. Thông dịch sự kiện(du lịch/ thị sát), tiệc tùng, v.v.

3. Thông dịch về những vấn đề quan hệ cá nhân trong gia đình hoặc bạn bè.

4. Thông dịch có mục đích sinh lời.

5. Dịch thuật.

Những ngôn ngữ đáp ứng thông dịch

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt Nam

※Về những ngôn ngữ khác, xin vui lòng trao đổi với chúng tôi.

Lệ phí phái cử thông dịch

Miễn phí.

※Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tê Kitakyushu chịu trách nhiệm chi trả phí giao thông cho người thông dịch hành chính,

1 lần 2300 yên(chưa tính thuế).

Ngày giờ có thể đáp ứng

Theo nguyên tắc, ngày thường từ 9:00 - 17:00 giờ.

Cách đăng ký

1.Trước tiên, vui lòng yêu cầu với chúng tôi bằng điện thoại.

2.Vui lòng nộp GIẤY YÊU CẦU PHÁI CỬ THÔNG DỊCH HÀNH CHÍNH

3.Sau khi hoàn tất, vui lòng nộp BẢN Ý KIẾN SỬ DỤNG BẰNG TIẾNG NHẬT(Hành chính/ Trường học).doc

(Phụ trách thông dịch hành chính:Bà Imayoshi, bà Shibata)

アンカー▲ぺージトップへ

Phái cử thông dịch y tế

Chúng tôi sẽ phái cử thông dịch viên y tế dành cho cư dân nước ngoài đang lo lắng vấn đề thăm khám bệnh bằng tiếng Nhật.

※Dự án này, được bắt đầu vào năm 2013 với tư cách là một dự án hợp tác với Thành phố Kitakyushu,

Hiệp Hội Thông dịch Công dân thành phố Kitakyushu, Đoàn thể Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu và Bệnh viện Đa khoa Saiseikai Yahata.

Hiện tại, là dự án của Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu đang vận hành.

Những nơi có thể phái cử

Những bệnh viện đã đăng ký và những bệnh viện đã ký kết với Hiệp Hội về dự án phái cử thông dịch y tế 

 ➡DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ    

 ※Một số Cơ sở y tế không được công khai, vì vậy để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ tới Hiệp Hội theo số <093-643-5931>.    

Ngôn ngữ được đáp ứng

Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc※Về những ngôn ngữ khác, xin vui lòng trao đổi với chúng tôi.

Quá trình phái cử

Chúng tôi chỉ tiếp nhận yêu cầu thông dịch từ các Cơ quan y tế.

1. Cơ quan y tế sử dụng dịch vụ lần đầu, xin vui lòng nộp GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG.doc.

2. Xin vui lòng đặt hẹn thông dịch và nộp GIẤY YÊU CẦU PHÁI CỬ.doc trước 5 ngày.

3. Điều phối viên thông dịch, sẽ bố trí thông dịch viên phù hợp với nội dung và mức độ khó dễ để đáp ứng

thông dịch cho quí vị.  

※Tùy thuộc vào nội dung, cũng có trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng được. Xin quí vị lưu ý.

4. Đúng ngày thông dịch

5. Sau khi kết thúc thông dịch, Cơ quan y tế xin vui lòng nộp GIẤY BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC.doc

Lệ phí sử dụng

Một lần(trong vòng 4 tiếng)/ 4,400 yên(bao gồm cả thuế) ※Từ sau 4 tiếng trở đi, 1 tiếng/ 1,100(bao gồm cả thuế)

Năm tài khóa Lệnh hòa 21/4/2020-31/3/2021, giảm nửa giá còn 2,200(bao gồm cả thuế)

※Thành viên hỗ trợ của Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu(Hội viên Pháp nhân), được sử dụng dịch vụ phiên dịch

  miễn phí tối đa là 15 lần/ 1 đơn vị đã đóng góp(20, 000 yên). 

Kính gửi tới cơ quan y tế
Xem xét tình hình ảnh hưởng lây nhiễm Vi rút Corona chủng mới, chúng tôi đã trì hoãn việc phái cử thông dịch y tế kể từ

sau tháng 3 năm 2020, nhưng do tiếp tục ảnh hưởng lây nhiễm lại lây lan, hiện tại chúng tôi đã không đáp ứng phái cử

từ sau tháng 4.

Về thời gian khai mở lại việc phái cử thông dịch, chúng tôi sẽ thông báo trên Home Page này ngay sau khi quyết định.

Rất mong quí vị cảm thông và thấu hiểu cho chúng tôi.

Nếu quí vị nào có vấn đề trao đổi cần đáp ứng vào thời điểm này, xin vui lòng thỏa mái liên hệ tới Hiệp Hội chúng tôi.

Trang Web hữu ích về y tế dành cho người nước ngoài

・Mạng lưới thông tin y tế Fukuoka http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/qq/qq40gnmenult.asp

Đây là trang tìm kiếm thông tin về các Cơ sở y tế do tỉnh Fukuoka cung cấp.

Quí vị có thể  "Tìm kiếm trong các điều kiện khác nhau" hay tra cứu các cơ sở y tế đang ̣đáp ứng khám chữa bệnh bằng tiếng nước ngoài.

PHIẾU CHẨN ĐOÁN Y TẾ ĐA NGÔN NGỮ http://www.kifjp.org/medical/

Quí vị có thể tải PHIẾU CHẨN ĐOÁN của các khoa toàn bộ có 18 ngôn ngữ.

 (Phụ trách thông dịch y tế: Bà Imayoshi, bà Nakayama)

アンカー▲ぺージトップへ

Thông dịch qua điện thoại

Tại Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu, để nâng cao phục vụ dành cho cư dân người nước ngoài sinh sống trong

thành phố, kể từ tháng 12 năm 2016 đã bắt đầu phục vụ thông dịch qua điện thoại cho cư dân người nước ngoài sinh sống

trong thành phố gặp trở ngại về tiếng Nhật khi làm thủ tục tại các Cơ quan liên quan của thành phố Kitakyushu như là

Văn phòng hành chính thành phố, Văn phòng hành chính Quận, Trường học, v.v.

1. Ngôn ngữ được đáp ứng.

 Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam.

2. Ngày giờ được đáp ứng.

Thứ ba - thứ sáu từ 9:30 - 16:002(Ngoại trừ ngày lễ, ngày nghỉ cuối năm và đầu năm)

1 lần đáp ứng tối đa là 15 phút.

※Trường hợp quá thời gian nêu trên chúng tôi không đáp ứng được. Xin vui lòng xác nhận thời gian trước.

3. Lệ phí.

Miễn phí(Tuy nhiên, mất phí điện thoại)

※Trường hợp nếu quí vị biết trước sự việc sẽ cần thông dịch, chúng tôi sẽ phái cử thông dịch viên hành chính.

Vui lòng đăng ký với chúng tôi trước 5 ngày.

Thông dịch viên hành chính, sẽ đáp ứng ngôn ngữ và ngày giờ ngoài điều kiện nêu trên, vui lòng thỏa mái

tư vấn với chúng tôi.

 Cách áp dụng

Trường hợp cư dân người nước ngoài cần thông dịch khi tới văn phòng hành chính và cần thông dịch

khi tới trường học

1.Vui lòng điện thoại tới Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu theo số(093-643-5931)

nói cho chúng tôi nguyện vọng ngôn ngữ quí vị yêu cầu.

2. Quí vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch bằng điện thoại qua ống nghe hay bật nút nghe ra loa. 

Trường hợp từ văn phòng hành chính và từ trường học điện thoại tới cư dân người nước

1.Vui lòng điện thoại tới Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu theo số(093-643-5931)

nói cho chúng tôi nguyện vọng ngôn ngữ quí vị yêu cầu.

2. Cho chúng tôi biết tên và số điện thoại của (cư dân người nước ngoài) mà bạn muốn điện thoại tới, không được cúp điện thoại

và chờ chúng tôi.

Tại Hiệp Hội chúng tôi sử dụng điện thoại nói chuyện được với 3 người, có thể trực tiếp nói chuyện được với 3 người thông

dịch viên và người bạn muốn điện thoại.

 (Phụ trách:Bà Imayoshi, Bà Yano)

Liên hệ

☎Tiếng Nhật, tiếng Anh(Thứ hai-thứ bảy)

Số điện thoại

093-643-5931

☎Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật(Thứ hai-thứ sáu)

Số điện

thoại

080-6445-2606

(Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài)

FAX

093-643-6466

E-mail

kia@kitaq-koryu.jp

 

 


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)