Hỗ trợ lưu học sinh

 Tại thành phố Kitakyushu số lưu học sinh các quốc gia phần lớn là lưu học sinh Châu Á. Hiệp hội giao lưu

Quốc tế có những dự án hỗ trợ dưới đây dành cho lưu học sinh.

Nụ cười gia đình dành cho lưu học sinh.

  Khi các bạn chưa quen với cuộc sống ở Nhật, chưa biết nói tiếng Nhật, các bạn có muốn biết về đời sống hay văn

hóa của Nhật không? Chúng tôi thường xuyên cho lưu học sinh giao lưu với các gia đình người Nhật, khi lưu

học sinh có lo âu hay phiền não cha mẹ người Nhật sẽ là người quan tâm và động viên. Các bạn có muốn giao

lưu với gia đình người Nhật Bản không? Muốn người Nhật Bản biết về đất nước của mình không? Bạn có cần

người nâng đỡ khi bạn buồn hay khi bạn có chuyện lo âu không? Xin mời các bạn tham gia.

Cách đăng ký.

 Chúng tôi tuyển sinh hàng năm vào mùa xuân (khoảng tháng 4) và mùa thu (khoảng tháng 9 ). Để biết được thông tin, xin tới

hỏi ban phụ trách lưu học sinh các trường Đại học.

Sau khi đăng ký.

  Hiệp hội giao lưu quốc tế sau khi nhận đăng ký của lưu học sinh sẽ kết hợp các gia đình người Nhật rồi quyết

định, sau đó sẽ thông báo qua trường Đại học.

  Sau khi quyết định được kết hợp, sẽ có buổi phỏng vấn. Sau đó, gia đình người Nhật và lưu học sinh giao lưu,

nói chuyện, rồi quyết định lịch trình tới thăm nhà. Nếu như không có thời gian để gặp có thể điện nói chuyện qua

điện thoại hay email.

Cảm nghĩ của lưu học sinh sau khi tham gia

.  Mình đã giao tiếp tiếng Nhật một cách trôi trảy khi đi thăm gia đình người Nhật. Mong sao lại có cơ hội tham gia.

·  I want to continue to contact with my family, and also other family.

·  Mình được tới thăm gia đình người Nhật mình nghĩ đó là một kỷ niệm suốt đời khó mà quên được.

   Sau khi ra về mình vẫn thường xuyên liên lạc. Xin chân thành cảm ơn.

Cuộc thi hùng biện dành cho lưu học sinh.

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho lưu học sinh được tổ chức hàng năm vào tháng khoảng tháng 12, thí sinh dự thi

là những lưu học sinh đang học trường tiếng Nhật và sinh viên đại học trong thành phố Kitakyushu.

Giảm giá vé xem phim dành cho lưu học sinh.

Lưu học sinh khi đi xem phim tại các rạp phim trong thành phố Kitakyushu, nếu trình thẻ học sinh và thẻ lưu trú ở quầy bán vé

sẽ được giảm giá, giá vé thông thường 1800 yên, lưu học sinh 1000 yên.

  Tại thành phố Kitakyushu số lưu học sinh các quốc gia phần lớn là lưu học sinh Châu Á. Hiệp hội giao lưu quốc tế có những dự án hỗ trợ dưới đây dành cho lưu học sinh.
 
Nụ cười gia đình dành cho lưu học sinh.
 
  Khi chưa quen với cuộc sống ở Nhật, chưa biết nói tiếng Nhật, các bạn có muốn biết về đời sống hay văn hóa của Nhật không?
Chúng tôi thường xuyên cho lưu học sinh giao lưu với các gia đình người Nhật, khi lưu học sinh có lo âu hay phiền não cha mẹ người Nhật sẽ là người quan tâm và động viên. Các bạn có muốn giao lưu với gia đình Nhật Bản không? Muốn người Nhật Bản biết về đất nước của mình không? Bạn có cần người nâng đỡ khi bạn buồn hay khi bạn có chuyện lo âu không? Xin mời các bạn tham gia.
 
Cách đăng ký.
 
  Chúng tôi tuyển sinh hàng năm vào mùa xuân (khoảng tháng 4) và mùa thu (khoảng tháng 9 ). Thông tin xin tới hỏi ban phụ trách lưu học sinh các trường đại học.
 
Sau khi đăng ký.
 
  Hiệp hội giao lưu quốc tế sau khi nhận đăng ký của lưu học sinh sẽ kết hợp các gia đình người Nhật rồi quyết định, sau đó sẽ thông báo qua trường đại học.
  Sau khi quyết định được kết hợp, sẽ có buổi phỏng vấn. Sau đó, gia đình người Nhật và lưu học sinh giao lưu, nói chuyện, rồi quyết định lịch trình tới thăm nhà. Nếu như không có thời gian để gặp có thể điện nói chuyện qua điện thoại hay email.
 
Cảm nghĩ của lưu học sinh sau khi tham gia
 
·  Mình đã giao tiếp tiếng Nhật một cách trôi trảy khi đi thăm gia đình người Nhật. Mong sao lại có cơ hội tham gia.
·  I want to continue to contact with my family, and also other family.
·  Mình được tới thăm gia đình người Nhật mình nghĩ đó là một kỷ niệm suốt đời khó quên. Sau khi ra về mình vẫn thường xuyên liên lạc.
Xin chân thành cảm ơn.
 
Cuộc thi hùng biện dành cho lưu học sinh.
 
  Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật dành cho lưu học sinh được tổ chức hàng năm vào tháng khoảng tháng 12, thí sinh dự thi là những lưu học sinh đang học trường tiếng Nhật và sinh viên đại học trong thành phố Kitakyushu.
 
 
Giảm giá vé xem phim dành cho lưu học sinh.
 
  Lưu học sinh khi đi xem phim tại các rạp phim trong thành phố Kitakyushu trình thẻ học sinh và thẻ lưu trú ở quầy bán vé sẽ được giảm giá, giá vé thông thường 1800 yên, lưu học sinh 1100 yên.
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc : 10:00~19:00
Ngày nghỉ : Thứ hai hàng tuần và nghỉ ngày 29/12~ngày 3/1
TEL : 093-643-6464
FAX : 093-643-6466
【Văn phòng】
TEL : 093-643-5931(10:00~17:30)